“BHXH tỉnh Hòa Bình quyết tâm xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng sự hài lòng của người dân”
Đôn đốc đóng BHXH,BHYT,BHTN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020
Mô tả
Tên file
20037_cấp thẻ đỏi thẻ năm 2020 (hoa sua).pdf
Kích thước:
946.40 KB
Chi tiết
Files liên quan
Đóng BHXH,BHYT,BHTN, BHTNLĐ_BNN theo mức lương tối thiểu vùng năm 2020 LỊCH THƯỜNG TRựC TIẾP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 11 NĂM 2019 LỊCH THƯỜNG TRựC TIẾP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 9 NĂM 2019 Thông báo mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm 2019-2020 LỊCH THƯỜNG TRựC TIÉP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 8 NĂM 2019 Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 6 năm 2019 Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 5 năm 2019 Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 3 năm 2019 Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tháng 02 năm 2019 Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tháng 01 năm 2019 Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tháng 12 năm 2018 Hướng dẫn bổ sung thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, năm học 2018-2019 Thông báo việc đăng ký KCB ban đầu phòng khám đa khoa Sepen Trung Tây Bắc Về việc hướng dẫn thu BHXH tự nguyện từ ngày 1/1/2018 Chương trình đào tạo Nhân viên Đai Lý Thu BHXH,BHYT năm 2018
Thống kê truy cập
Trực tuyến:
147
Tổng số truy cập:
15903540

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 393 - Đường Trần Hưng Đạo - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Mail address: bhxh@bhxhhoabinh.gov.vn
Website: http://bhxhhoabinh.gov.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang