Bảo hiểm xã hội Hòa Bình là cơ quan thuộc BHXH Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi Tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là góp phần bảo đảm an sinh xã hội Voyage à Sa Paвьетнам отдых
Danh mục tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Quản Trị Web_01643.353.188
Quản Trị Web_01643.353.188
Đường dây nóng: 02183.853.037
Đường dây nóng: 02183.853.037
Giải đáp chế độ CS
Câu hỏi 10: Hiểu thế nào là người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Xem tất cả
Câu hỏi 9: Hiểu thế nào là người sử dụng lao động?
Xem tất cả
Câu hỏi 8: Hiểu thế nào là người thất nghiệp?
Xem tất cả
Câu hỏi 7: Hiểu thế nào là người lao động?
Xem tất cả
Câu hỏi 5: Luật Bảo hiểm xã hội dựa trên những nguyên tắc nào?
Xem tất cả
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 100
   Tổng số truy cập : 5536694
   Tổng số Hits : 6087903
Lịch vạn niên
Hướng dẫn thủ tục hồ sơ Thu theo QĐ số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 7/5/2012 1:55:16 PM

      
  1. Hồ sơ mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

- Bản sao QĐ thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký KD, Giấy phép hoạt động.

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) (02 bản)

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (

Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 2 ảnh màu 3x4

- Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) kèm phương án sản xuất, kinh doanh  của đơn vị đối với đơn vị được đang ký đóng theo quý hoặc 6tháng 1lần.

- Giấy XN thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH cấp (nếu có).

- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).

Số lượng: 01 bộ.

2. Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

1. Đơn vị đóng cho người lao động:

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Sổ BHXH.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

- Sổ BHXH.

- Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH.

- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.

- Sổ BHXH.

Số lượng: 01 bộ.

3. Hồ sơ mới chỉ tham gia BHYT bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (Mẫu D03-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Giấy tờ chứng minh với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn

- Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.

Số lượng: 01 bộ.

4. Báo tăng lao động.

Thủ tục hồ sơ:

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 ảnh 3x4cm

- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần.

- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).

Số lượng: 01 bộ.

5. Báo giảm lao động và xác nhận sổ.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển., nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

- Sổ BHXH

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết)

Số lượng: 01 bộ.

6. Thay đổi mức đóng, điều kiện đóng, căn cứ đóng.

Thủ tục hồ sơ:

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh

Số lượng: 01 bộ.

7. Đơn vị thay đổi pháp nhân, chủ quyền sở hữu, sáp nhập.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập.

- Sổ BHXH

Số lượng: 01 bộ.

8. Đơn vị bị giải thể, phá sản, chấm dứt hợp đồng.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

Số lượng: 01 bộ.

9. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Thủ tướng Chính Phủ

- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thường binh và Xã hội;

- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

- Sổ BHXH.

Số lượng: 01 bộ.

10. Truy thu do vi phạm pháp luật.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu

- Biên bản và quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 ảnh 3x4cm

- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần.

- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).

- Sổ BHXH.

11. Truy Thu do thay đổi mức đóng.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.

Số lượng: 01 bộ.

12. Truy thu đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước.

- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng lao động được gia hạn hoặc được ký mới ngay tại .

- Sổ BHXH.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

13. Hoàn trả bắt buộc.

Thủ tục hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- Sổ BHXH

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng  (trừ trường hợp chết)

Số lượng: 01 bộ.

14. Điểu chỉnh số liệu đã thu BHXH, BHYT, BHTN.

- Văn bản của đơn vị đề nghị điều chỉnh (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Chứng từ chuyển tiền, thông báo thu của kỳ có liên quan (bản chính)

Số lượng: 01 bộ.

15. Hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.

Thủ tục hồ sơ:

- Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu A02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 )

- 2 ảnh 3x4

- Sổ BHXH

- Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

Số lượng: 01 bộ.

16.  Hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện.

Thủ tục hồ sơ:

- Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện (Mẫu A03-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Bảo sao hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú theo hộ gia đình

- Bản sao giấy tờ hưởng quyền lợi cao hơn

- Đơn đề nghị (truy giảm Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

- Thẻ BHYT (truy giảm).

Số lượng: 01 bộ.

Theo bhxhhn.com.vn

 

Các tin mới cập nhật
Các tin đã đăng
Thông tin thời tiết
Hòa Bình 20
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Bán ra
AUD 16307.25
CAD 17010.57
CHF 22057.56
DKK 3247.03
EUR 23955.08
GBP 34088.97
HKD 2919.41
INR 344.79
JPY 184.19
KRW 19.61
KWD 75106.87
MYR 5347.61
NOK 2637.49
RUB 379.87
SAR 6178.7
SEK 2607.17
SGD 16061.44
THB 641.57
USD 22520
Nguồn Vietcombank  
Bình chọn
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu
Đến cơ quan BHXH
Trên mạng Internet
Website BHXH
Từ nguồn khác
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Số 393 - Đường Trần Hưng Đạo - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Mail address: bhxh@bhxhhoabinh.gov.vn
website: http://bhxhhoabinh.gov.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang