“BHXH tỉnh Hòa Bình quyết tâm xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng sự hài lòng của người dân”
Bảo hiểm xã hội huyện Lương Sơn
2/14/2012 3:49:56 PM

1. Đ/c Trần Thị Hường - Giám đốc

                                  luongson_gd.png

2. Đ/c Trần Thế Quyền - Phó Giám đốc
Tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện Lương Sơn

4 Phạm Thanh Hưng Chuyên viên
5 Vũ Thị Ánh Tuyết Chuyên viên
6 Thái Thị Kiều Trang Cán sự
(mới)
7 Đinh Thị Thu Chuyên viên
8 Bùi Văn Châu Cán sự
(cũ)
9 Nguyễn Anh Tuấn Cán sự
(mới)
10 Nguyễn Thị Loan Phụ trách Kế toán
11 Vũ Thị Duyên Cán sự
(mới)
12 Nguyễn Thị Minh Sơn LĐHĐ
(cán sự mới)
13 Nguyễn Ngọc Trà LĐHĐ
14 Chu Thị Minh Thu LĐHĐ
15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh LĐHĐ
(cán sự mới)
16 Nguyễn Minh Hiếu LĐHĐ
17 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên
(phục vụ)
18 Đinh Văn Khang Nhân viên
(bảo vệ)

      tapthebhxhhuyen luong son.png

Điện thoại liên lạc:

- Giám đốc: Trần Thị Hường

3823823

 - Bộ phận nghiệp vụ

3824234
             Bảo hiểm xã hội Huyện có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp,toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện.

Bảo hiểm xã hội Huyện có nhiệm vụ :

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội ; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn;

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn;

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh;

 

 

Các tin mới cập nhật
Các tin đã đăng
Thống kê truy cập
Trực tuyến:
897
Tổng số truy cập:
15494977

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 393 - Đường Trần Hưng Đạo - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Mail address: bhxh@bhxhhoabinh.gov.vn
Website: http://bhxhhoabinh.gov.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang