“BHXH tỉnh Hòa Bình quyết tâm xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng sự hài lòng của người dân”
“Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”
2/26/2018 2:26:03 PM

Phương châm với 8 chữ vàng quý giá này vừa được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng cho ngành BHXH tại buổi thăm và làm việc với BHXH Việt Nam chiều 21-2, tại Hà Nội.

Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của ngành, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết: Năm 2017, BHXH Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, số người tham gia BHXH đạt khoảng 13,9 triệu người, bằng 100,8% kế hoạch; số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1% kế hoạch, đạt độ bao phủ BHYT khoảng 85,6% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành đạt khoảng 291.321 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch giao. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.737 tỷ đồng, bằng khoảng 2,9% số kế hoạch thu. Số người được cấp sổ BHXH là 13,8 triệu người, đạt 99,3% số người tham gia BHXH. Ngành BHXH cũng giải quyết kịp thời, đúng quy định cho 141.695 người hưởng BHXH hàng tháng; 717.053 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ngắn hạn; 619.645 người hưởng chế độ BH thất nghiệp; hỗ trợ học nghề 32.000 người; KCB BHYT trên 166 triệu lượt người.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh báo cáo tại buổi làm việc.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2017 đã tiếp tục rà soát, đưa số thủ tục hành chính của ngành từ 32 xuống còn 28 thủ tục. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) tại báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (công bố tháng 10-2017), mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với năm trước). Công tác ứng dụng CNTT được đặc biệt quan tâm, BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối gần 100% với cơ sở KCB... Tình trạng gia tăng bất thường chi phí KCB BHYT trên toàn quốc từng bước được kiểm soát. Đặc biệt là hoàn thiện và vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử, giám định tự động từ phần mềm và giám định chủ động các cảnh báo của phần mềm đã giảm trừ số chi không hợp lý khoảng 3000 tỷ đồng trong năm 2017. Việc triển khai thí điểm đấu thầu thuốc tập trung tại BHXH Việt Nam có hiệu quả với tổng giá trị của 20 mặt hàng thuốc là 935,99 tỷ đồng, so với giá thuốc trúng thầu bình quân năm 2017 trên cả nước giảm 21,12%, tương ứng với số tiền 251,13 tỷ đồng.

Công tác thanh tra kiểm tra được tập trung quyết liệt, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông. Công tác hợp tác quốc tế được thúc đẩy toàn diện và mạnh mẽ thông qua các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác tích cực trong khuôn khổ Hiệp hội An sinh xã hội các quốc gia ASEAN. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; việc chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành được đảm bảo.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao kết quả nổi bật mà ngành BHXH đã đạt được trong năm 2017. Ngành BHXH với vai trò là cơ quan chủ chốt trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã làm tốt trách nhiệm của mình, đảm bảo quyền lợi cho người dân và người lao động. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của ngành BHXH với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT đã được Quốc hội ban hành, góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội. Những vấn đề  “nóng” được dư luận quan tâm liên quan đến chính sách BHXH, BHYT trong năm 2017 luôn được Ngành thông tin kịp thời, cụ thể và có những kiến nghị, đề xuất kịp thời.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác quản lý, kiểm soát quỹ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, đã góp phần tích cực trong công tác quản lý nợ công, thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách trong năm qua. Việc sử dụng hiệu quả quỹ BHYT đã tăng cường trách nhiệm giữa ngành BHXH và ngành Y tế, giám sát quỹ BHYT hiệu quả hơn, huy động tốt nguồn lực xã hội để đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Quỹ BHXH, BHYT là quỹ đặc thù, giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị, Ngành BHXH tiếp tục xây dựng những chiến lược dài hơi trong quản lý, đầu tư quỹ; có những giải pháp hiệu quả nhằm tiếp tục giảm nợ đọng, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà ngành BHXH đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cũng bày tỏ sự ấn tượng với công tác định hướng, điều hành, sự đổi mới, sáng tạo và tâm huyết trong thực hiện các lĩnh vực chuyên môn của cơ quan BHXH Việt Nam để hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống nhằm phục vụ công tác quản lý thực hiện chính sách BHXH, BHYT hiệu quả; sự phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan hữu quan tốt hơn. Đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đã thực hiện được hơn 6000 cuộc trong năm 2017 với hiệu quả cao, thể hiện sự đúng đắn của Quốc hội khi quyết định giao nhiệm vụ này cho ngành,… Ứng dụng CNTT gắn với cải cách thủ tục hành chính, xây dựng được hạ tầng CNTT hoàn chỉnh.,…

“Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế thì việc bảo đảm an sinh xã hội là song hành, vừa là mục tiêu, vừa là động lực vì liên quan đến con người và những chính sách đối với con người. Trong đó, chính sách BHXH với vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được bổ sung và hoàn thiện. Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội (Nghị quyết 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân – PV) cũng là một nội dung thể chế Luật BHYT. Luật BHYT luôn được rà soát, bổ sung, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chính sách chăm lo đến con người” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bước sang năm 2018, Phó Chủ tịch Quốc hội giao nhiệm vụ cho Ngành BHXH, trong đó trọng tâm là khắc phục hạn chế còn tồn tại, nỗ lực, phấn đấu đạt mục tiêu Ngành đã đề ra, tích cực chăm lo, đảm bảo quyền lợi của nhân dân và người lao động; đảm bảo an toàn quỹ BHXH, BHYT trong dài hạn. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác đến người dân, người lao động để nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước; coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí, công khai, minh bạch thông tin.

Ngành BHXH cần tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách hành chính, hưởng ứng Năm Dân vận Chính quyền do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, coi trọng, ân cần với Nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện thí điểm triển khai thẻ BHXH, BHYT, nghiên cứu các phương án dự phòng phù hợp, trong đó, đổi mới phải chắc chắn, an toàn; tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW và Chỉ thị số 34/CT-TTg; coi trọng công tác phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, vai trò của Ngành BHXH trong tương lai.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động và người dân cùng chung tay, quan tâm hơn nữa đến công tác BHXH, BHYT; BHXH Việt Nam phát huy hết chức năng, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bám sát Điều 14 Luật BHXH về các hành vi bị nghiêm cấm để tổ chức thực hiện tốt, đúng và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, qua 23 năm xây dựng và phát triển, Ngành BHXH đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu về an sinh xã hội mà Đảng, Nhà nước ta theo đuổi. Từ mục tiêu BHXH Việt Nam đặt ra là “Hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng Ngành BHXH  phương châm 08 chữ: “Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”.

Chúc mừng thành công của Ngành năm 2017, sang năm 2018, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc ngành BHXH thành công trên công việc cao quý của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Thay mặt BHXH Việt Nam, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong đó có sự quan tâm của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đối với sự phát triển chung của Ngành. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định, đây mới chỉ là bước khởi đầu, tạo nền tảng để ngành BHXH phát huy và tiếp tục đạt được thành công trong tương lai với mục tiêu “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Thay mặt ngành BHXH, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp tục quan tâm, đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Luật, Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, Luật BHXH, Luật BHYT. Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về BHXH, BHYT của các địa phương, doanh nghiệp, đồng thời cho ý kiến về các bất cập trong quy định pháp luật BHXH, BHYT để sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh kịp thời./.

Nguồn tin: https://baohiemxahoi.gov.vn

Thống kê truy cập
Trực tuyến:
847
Tổng số truy cập:
15514745

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 393 - Đường Trần Hưng Đạo - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Mail address: bhxh@bhxhhoabinh.gov.vn
Website: http://bhxhhoabinh.gov.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang