“BHXH tỉnh Hòa Bình quyết tâm xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng sự hài lòng của người dân”
Đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành năm 2019
3/19/2019 9:45:49 AM

Năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các DN đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên toàn quốc.Năm 2019, ngành BHXH sẽ thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018 là năm thứ 3 ngành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp, ngành BHXH luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong triển khai tổ chức thực hiện.

Theo đó, năm 2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.447 đơn vị, DN; kiểm tra tại 11.135 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.761 đơn vị, DN. Kết quả, về đối tượng đóng: Đã phát hiện 48.562 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền truy đóng là 140,7 tỷ đồng. Về mức đóng: Phát hiện 48.689 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 54,9 tỷ đồng. Về phương thức đóng: Tổng số tiền các đơn vị, DN nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.815 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 2.121 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 12,1 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 3,1 tỷ đồng do hưởng BH thất nghiệp không đúng quy định. Qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 164,6 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định.

Ngành BHXH cũng đã tiến hành lập 1.054 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 37,38 tỷ đồng.

Theo Phó TGĐ BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, năm 2018, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại gần 40 tỉnh, TP, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018, BHXH Việt Nam đã quán triệt, hướng dẫn BHXH các tỉnh, TP nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với DN.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, BHXH Việt Nam thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng định hướng, kế hoạch. Cũng theo Phó TGĐ BHXH Việt Nam, ngành BHXH sẽ tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và xây dựng hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai và đôn đốc, chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2-11-2018 của Tổng GĐ BHXH Việt Nam. Đồng thời, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý.

Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các DN đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên toàn quốc sẽ được ngành BHXH đẩy mạnh trong năm 2019.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018, qua thanh tra chuyên ngành đóng và kiểm tra tại các đơn vị, đã phát hiện 48.562 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT và BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, qua đó đã truy đóng số tiền 140,7 tỷ đồng.

 

Nguồn: theo báo Pháp luật và Xã hội

Thống kê truy cập
Trực tuyến:
175
Tổng số truy cập:
15514745

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 393 - Đường Trần Hưng Đạo - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Mail address: bhxh@bhxhhoabinh.gov.vn
Website: http://bhxhhoabinh.gov.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang